सम्बन्धविच्छेद एक्सप्रेस — वकिल, विशेषज्ञ सम्बन्धविच्छेद मा अल्पकालीनअलग र सम्बन्धविच्छेद प्रतिनिधित्व क्षण को बलियो भावनात्मक तनाव भएका, मात्र साथी तर सम्पूर्ण परिवार एकाइ