इटालियन वकिल अनलाइन. सबै भन्दा ठूलो कानूनी पोर्टल लागि इटालियन वकिल.


नैतिक क्षति


उदाहरणका लागि

नैतिक क्षति व्यवस्था मायो एक गर्न क्षति को आत्मपुरक रूपमा बुझेका एक खलबल को मूड मा. एक प्रेम एक.

कारण को हानि

वा उल्लंघन को आफ्नो मानव अधिकार । यो मा मनोवैज्ञानिक पीडा भोगेको विषय हो किनभने एक द्वारा प्रतिबद्ध अन्य एक राज्य मा छ कि क्षणिक.

को विषय मा हर्जाना कटिबद्ध हुनुपर्छ नागरिक.