इटालियन वकिल अनलाइन. सबै भन्दा ठूलो कानूनी पोर्टल लागि इटालियन वकिल.


एक कम्पनी, व्यक्तिगत काम र वित्त


यो कि के हुन सक्छ

एकमात्र स्वामित्व छ एक सरल फारम सबै ती लागि जो काम गर्न इच्छा मा कुल स्वतन्त्रता

पनि आदर गर्न कम्पनीहरु अन्य प्रकार.

यो पनि कम महंगा रूपमा यो आवश्यकता छैन.

र यो मामला मा

कुनै पनि विशेष कार्य मा आर्थिक र वित्तीय । मात्र दायित्व जो तपाईं पूरा गर्न चिन्ता को उद्घाटन. जो हुनुपर्छ प्रदर्शन गर्न संविधान कम्पनी को नै छ । तर सबै कारोबार. यो लाभ छैन. पर्याप्त सफाइ यसको अस्तित्व. तपाईं अगाडी गर्न सक्छ परिसमापन छ । हेरौं त्यसपछि कसरी एक एकमात्र स्वामित्व छ ।.