अलग, सम्बन्धविच्छेद: मर्मतका छोरा को उमेर सम्म, जब ।कि उमेर आमाबाबुले अलग छन् वा तलाकशुदा र तिर्न छ मर्मतसम्भार गर्न छोराछोरीलाई पहिले नै

आमाबाबुले, तर गर्न सक्छन्, रोक्न हटाउन चेक लागि आफ्नो बच्चा छ को उमेर मा, पनि जब तपाईं महसुस कि जवान इन्कार व्यवस्थित गर्न जारी गर्न सक्षम हुन बस्न को खर्च मा आफ्नो आमाबाबुले

भने पछि विलुप्त को मर्मतका को बच्चा गर्नुपर्छ आफ्नो काम गुमाउन, को आमाबाबुले आवश्यक छैन शुरू गर्न को वितरण को चेक